Bangkok 10240 ,Thailand
+66(2) 108 4999

Zebra ZQ620 Healthcare Series

Slip Printer

Zebra ZQ620 Healthcare Series
Zebra ZQ620 Healthcare Series

Zebra ZQ620 Healthcare Series

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สายสำหรับงานโรงพยาบาล Zebra ZQ620 Healthcare Series Mobile Printers เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาที่ทำงานผ่านบลูทูธในการสั่งพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนคุณสมบัติครบถ้วนให้ความเร็วในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกัน ความระเอียดในการพิมพ์ 203DPI (1 ตารางนิ้วต่อ 203 จุดสี) ความเร็วในการพิมพ์ 4.5 นิ้วต่อวินาที สามารถใช้งานร่วมกับ iPod, iPhone, iPad และระบบปฎิบัตการ Android and Windows mobile devices การเชื่อมการใช้งานผ่าน Bluetooth, WiFi

Price Inquiry

Quantity

Related Products