Bangkok 10240 ,Thailand
+66(2) 108 4999

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

Slip Printer

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer
Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาที่ทำงานผ่านบลูทูธในการสั่งพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนคุณสมบัติครบถ้วน ให้ความเร็วในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกัน ความระเอียดในการพิมพ์ 203DPI (1 ตารางนิ้วต่อ 203 จุดสี) ความเร็วในการพิมพ์ 4 นิ้วต่อวินาที สามารถใช้งานร่วมกับ iPod, iPhone, iPad และระบบปฎิบัตการ Android and Windows mobile devices การเชื่อมการใช้งานผ่าน Bluetooth, WiFi

Price Inquiry

Quantity

Related Products